Úroveň A0

Společný evropský referenční rámec pojem úroveň A0 nezná a nedefinuje jej.

V českém prostředí se tento pojem často užívá pro popis úplného začátečníka, který má nulovou znalost jazyka.

 

Společný evropský referenční rámec definuje 6 jazykových úrovní:

A jaká je Vaše úroveň jazyka? Otestujte se v některém z jazykových testů.