Jazykové úrovně

Tyto webové stránky podávají základní informace o 6 jazykových úrovních, které definoval Společný evropský referenční rámec, dokument vytvořený Radou Evropy, aby mimo jiné ujednotil a zjednodušil vzájemné srovnání jazykových znalostí osob v Evropské unii.

Dokument je dále nepostradatelným pomocníkem pracovníků ve školství, vzdělávacích institucích, jazykových školách; slouží tvůrcům jazykových kurzů, učitelům, metodikům a v neposlední řadě i zkušebním komisařům.

Referenční rámec poskytuje objektivní kritéria pro popis jazykové způsobilosti a usnadňuje tím uznávání a srovnání kvalifikačních osvědčení získaných v různých studijních kontextech, čímž napomáhá mobilitě v rámci Evropské unie.

Společný evropský referenční rámec definuje 6 jazykových úrovní:

V posledních letech rovněž dochází k úpravě jazykových učebnic, které jsou nyní uzpůsobovány dle jednotlivých referenčních úrovní. Nastavení jednotlivých úrovní napomohlo i klasifikaci jazykových zkoušek a jazykových certifikátů.